Контакт-центр (0322) 907-104
 
Контакт-центр (0322) 907-104

Актуальна інформація

26.07.2014 / 21:23

ПАТ «Львівгаз» провело чергові загальні збори акціонерів і затвердило результати діяльності за 2013 рік

ПАТ «Львівгаз» провело чергові збори акціонерів, на яких були присутні акціонери, що володіють 67,81% акцій. Під час засідання акціонери затвердили фінансову звітність за 2013 рік та основні напрямки роботи на 2014 рік. Окрім того, акціонерами було прийнято рішення – не нараховуватидивіденди у зв’язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства у 2013 році.

Фінансова звітність підприємства підтверджена міжнародною аудиторською компанією ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги» і відповідає міжнародним стандартам фінансової звітності. Аудиторські висновки свідчать, що звітність компанії достовірно відображає її фінансові результати та рух грошових коштів відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

«Попри складну економічну ситуацію в країні ПАТ «Львівгаз» все ж вдалося успішно виконати заплановані на 2013 рік важливі інвестиційні програми. Серед них – безкоштовне встановлення клієнтам лічильників, модернізація та капітальних ремонт газових мереж та ще низку заходів, спрямованих на покращення роботи підприємства та якості надання послуг» - повідомив Голова правління ПАТ «Львівгаз» Володимир Зленко.

Розглянувши результати фінансової діяльності підприємства за 2013 рік, акціонери затвердили річний звіт і баланс. Також на загальних зборах були затверджені звіти Наглядової ради, Ревізійної комісії та Правління.

Окрім того, на зборах акціонери розглянули та затвердили основні напрямки діяльності Товариства на 2014 рік. Зокрема, заходи з ліквідації та недопущення заборгованостей за спожитий газ,приведення заробітної плати працівників до рівня середньої зарплати по промисловості, подальший розвиток і модернізацію газових мереж, виконання інвестиційних програм та інше.

Основними акціонерами ПАТ «Львівгаз», відповідно до зведеного облікового реєстру власників цінних паперів, є ПАТ НАК «Нафтогаз України» – 25%, Матерон Лімітед (MateronLimited)-22,8%, ПрАТ «Газтек» – 13,1%, ПрАТ “Ролюкс”-10,6%, ПрАТ “Агропромкомплект”-10,6%, ПрАТ “Тернопромсервіс”-10,6% статутного капіталу.