Контакт-центр (0322) 907-104
 
Контакт-центр (0322) 907-104

Актуальна інформація

25.02.2015 / 18:18

Повідомлення про зміну власників акцій

ПАТ «Львівгаз» надає відомості про зміну власників акцій, яким належить десять і більше відсотків голосуючих акцій

Зокрема, в акціонера-юридичної особи Приватне акціонерне товариство “Агропромкомплект”, зменшилась кількість простих іменних акцій ПАТ “Львівгаз” на 318031 акцію, що складає 9,3500% від статутного капіталу Товариства і становить 42565 акцій, що складає 1,2514% від статутного капіталу ПАТ “Львівгаз”. До зміни кількість акцій становила 360596, що складало 10,6014% від статутного капіталу.

 

 

Джерело: