Контакт-центр (0322) 907-104
 
Контакт-центр (0322) 907-104

Збори акціонерів

02.03.2018 / 14:16

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, запропоновані акціонером ПрАТ «Газтек»

Щодо надання пропозицій до проекту порядку денного.

Керуючись статтею 38 Закону України «Про акціонерні товариства» з метою прийняття рішення загальними зборами  акціонерів Публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «ЛЬВІВГАЗ» (надалі – «Товариство»), яке оголошено на 24 березня 2018 р., Приватне акціонерне товариство «ГАЗТЕК», код за ЄДРПОУ: 31815603, як акціонер, що володіє простими іменними акціями Товариства в кількості  848855 шт., що складає більш ніж 5% простих іменних акцій Товариства вносить наступні пропозиції з проектами рішень по питанням проекту порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства:

По-одинадцятому питанню проекту порядку денного «Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції» наступний проект рішення:

 1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства та затвердити Статут Товариства в новій редакції, який набирає чинності з 01.05.2018 року одночасно з набранням чинності нової редакції Закону України «Про акціонерні товариства».
 2. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції, затверджений цими Загальними зборами Товариства.
 3. Доручити Голові правління Товариства або особі, що виконує його обов’язки (з правом передоручення іншим особам) здійснити з 01.05.2018 року державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженої  цими Загальними зборами Товариства.

По-дванадцятому питанню проекту порядку денного «Про внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства шляхом затвердження їх у новій редакції» наступний проект рішення:

 1. Внести зміни та доповнення до Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства та затвердити Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства в новій редакції, які набирають чинності з 01.05.2018 року одночасно з набранням чинності нової редакції Закону України «Про акціонерні товариства».
 2. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів Товариства підписати Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства, затверджені цими Загальними зборами Товариства, в новій редакції.

По-тринадцятому питанню проекту порядку денного «Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства» наступний проект рішення:

 1. Припинити з 01.05.2018 року повноваження членів (в т.ч. Голови) Наглядової ради Товариства у складі:

- Шульга Олександр Миколайович - представник акціонера  Публічне акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»;

- Ілля Юрійович Ушанов (Илья Юрьевич Ушанов) - представник акціонера ОЛУБЕРА ВЕНЧЕРС ЛІМІТЕД  (OLUBERA VENTURES LIMITED), HE 291552;

- Іан Бьорд (Ian Bird) - представник акціонера ПЕСНЕРО ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД  (PESNERO INVESTMENTS LIMITED), HE 294764;

- Девід Ентоні Ховард Браун (David Antony Howard Brown) - представник акціонера ПЕСНЕРО ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД  (PESNERO INVESTMENTS LIMITED), HE 294764;

- Мількевич Віталій Павлович - представник акціонера СОЛЬВОТОРЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛІМІТЕД  (SOLVOTORE ENTERPRISES LIMITED), HE 290927.

 1. Повноваження зазначених членів (в т.ч. Голови) Наглядової ради Товариства є чинними у повному обсязі до 01.05.2018 року. 

По-чотирнадцятому питанню проекту порядку денного «Про обрання членів Наглядової ради Товариства» наступний проект рішення:

Обрати з 01.05.2018 року Наглядову раду Товариства у складі: згідно прийнятого Загальними зборами Товариства Статуту та внесених пропозицій від акціонерів*

По-п’ятнадцятому питанню проекту порядку денного «Затвердження умов договору (контракту), що укладається  з членами Наглядової ради Товариства та визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства договору (контракту) з членами Наглядової ради Товариства» наступний проект рішення:

 1. Затвердити умови цивільно-правового договору з членом (в т.ч. Головою) Наглядової ради Товариства, який набирає чинності з 01.05.2018 року.
 2. Уповноважити Голову правління Товариства або особу, що виконує його обов’язки підписати від імені Товариства цивільно-правовий договір з членом (в т.ч. Головою) Наглядової ради Товариства відповідно до внутрішніх положень Товариства та цього рішення.

По-сімнадцятому питанню проекту порядку денного «Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства» наступний проект рішення:

Зняти питання порядку денного «Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства» з розгляду Загальних зборів акціонерів Товариства».

По-вісімнадцятому питанню проекту порядку денного «Затвердження умов договору (контракту), що укладається з членами Ревізійної комісії Товариства та визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства договору (контракту) з членами Ревізійної комісії Товариства» наступний проект рішення:

 1. Затвердити умови цивільно-правового договору з членом (в т.ч. Головою) Ревізійної комісії Товариства.
 2. У випадку не обрання нового складу Ревізійної комісії раніше укладені з членами Ревізійної комісії Товариства договори про виконання посадових обов’язків члена Ревізійної комісії є припиненими з дати прийняття цього рішення, та з такими членами Ревізійної комісії Товариства укладаються цивільно-правові договори, що затверджені цими Загальними зборами акціонерів Товариства.
 3. Уповноважити Голову правління Товариства або особу, що виконує його обов’язки підписати від імені Товариства цивільно-правовий договір з членом (в т.ч. Головою) Ревізійної комісії Товариства відповідно до внутрішніх положень Товариства та цього рішення.
Джерело: